Memoriał

Kategorie wagowe: chłopcy
U1542,46,50,55,60,66,73,81,+81,90,+90
U1332,35,38,42,46,50,55,60,66,73, +73
U1132,35,38,42,46,50,55,60, +60
Kategorie wagowe – dziewczęta
U1536,40,44,48,52,57,63,70,+70
U1330,33,36,40,44,48,52,57,63, +63
U1130,33,36,40,44,48,52,57, +57